Tractaments per a les persones amb dolor crònic

Recolzem els moviments que impulsen l’ús de tractaments validats científicament, coneguts arreu com medicina basada en l’evidència i tractaments psicològics amb suport empíric; ens motiva contribuir a identificar i contrastar tècniques i estratègies que ajudin a les persones a gaudir d’una millor qualitat de vida.

En aquest sentit, també hem integrat les noves tecnologies de la informació i comunicació en els programes tradicionals de tractament, com una via per aconseguir que aquests tractaments arribin a més gent, i resultin més econòmics.

Ens agradaria que aquests coneixements estiguessin a l’abast del major número de persones (pacients i professionals) i que tothom en pogués fer ús al menor cost possible.