Rosa Queral

Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Ciències de l’Educació i Diplomada en Infermeria. Màster en Antropologia de la Medicina i Especialista en Salut Pública. Professora del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.

La seva línia principal de recerca és l’Educació per a la Salut (EpS), i de forma particular la relació entre gènere, salut i educació.

Dirigeix el curs d’extensió universitària “Dones, Salut i Educació” i representa l’associació de Dones Agents de Salut (ADAS), associació sense ànim de lucre que té per finalitat promoure la salut i lluitar contra les discriminacions per raó de gènere.

L’interès per l’estudi del dolor està relacionat amb desenvolupar i contrastar, a través de l’EpS, eines per afrontar de forma més adequada el dolor.