Projecte FIBROLINE

FIBROLINE és un projecte que desenvolupa un programa d’intervenció cognitiva conductual (TCC) per a la fibromiàlgia en adolescents i adults joves, auto administrat mitjançant tecnologia mòbil intel·ligent. L’objectiu principal és comprovar si aquest tractament és eficaç per a millorar la qualitat de vida d’ aquestes persones.
El tractament té dos elements fonamentals. Primer, un component educatiu que incorpora una presentació del tractament i ofereix informació sobre el problema. I, segon, un component dirigit a prevenir o pal·liar els problemes que provoca la fibromiàlgia.
FIBROLINE va ser guardonat amb el Primer Accèsit del VIII Premi de Fibromiàlgia 2012 atorgat per la Fundación FF-SER, i va ser l’aplicació mòbil guanyadora del Premi “Talento Joven” de la Fundació Príncep de Girona, atorgat a les V Jornada I+D+I en TIC i Salut el 2014.