I Premi ALGOS-Grünenthal

El I Premi ALGOS-Grünenthal a la tasca contra el dolor infantil va ser per la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Aquesta unitat pretén “millorar l’atenció i la qualitat de vida dels pacients pediàtrics en situació terminal o amb una malaltia de pronòstic letal i la de les seves famílies, de forma integral i personalitzada, garantitzant el respecte a la seva dignitat i el dret a la seva autonomia”, dit per Ricardo Martín, coordinador de la Unitat.

A la fotografia podem observar una membre d’aquesta unitat recollint el guardó l’any passat (edició del 2012).