Neurofeedback del dolor crònic en nens i adolescents

El neurofeedback és un dels tractaments neuromoduladors que ha mostrat bons resultats en el tractament del dolor crònic en adults, però es desconeix com i sí podria funcionar en els joves. Amb aquest projecte es pretén avaluar i comparar els efectes de diferents protocols de neurofeedback en la intensitat del dolor, i d’altres variables relacionades, en la població juvenil amb dolor crònic.