Montse Vall-Llovera

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’especialitat de Metodologia de les Ciències del Comportament i Psicologia Social, i en l’àmbit de recerca sobre els usos i apropiacions de les TIC per part dels/les joves, i l’estudi de les eines metodològiques per a la seva anàlisi.

Actualment és professora a l’Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Universitat Oberta de Catalunya, on imparteix docència al grau de Psicologia i al Màster d’Educació i TIC dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació d’aquesta universitat dins de l’àmbit de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Interessada en l’estudi de les pràctiques entorn a l’ús, apropiació i consum que els joves fan de les TIC, i la relació entre gènere i tecnologia. És des d’aquesta perspectiva, que s’acosta a l’estudi i tractament del dolor.