Javier Torres

Doctor en Psicologia i professor associat a la Universitat de Huelva. Acreditat Psicòleg General Sanitari.

Molt interessat en l’ús de les teràpies alternatives en el tractament del dolor fruit del convenciment de la seva complementarietat amb les tècniques psicològiques, i com a suport a l’actuació Inter/Multidisciplinar.

Vol impulsar una línia d’investigació per a l’anàlisi dels beneficis terapèutics i les aplicacions clíniques de la Musicoteràpia i el Mindfulness en el tractament de nens i adolescents amb dolor crònic.