Factors associats al dolor crònic i la discapacitat

El dolor és una experiència complexa, resultat de la interacció de múltiples factors. Conèixer aquests factors, el seu pes, i influència, tant en el dolor agut com crònic, és fonamental per a dissenyar protocols de tractament (tant preventius com pal·liatius) més eficients.

A ALGOS estem particularment interessats en el paper que juguen els factors psicosocials, i més específicament en els processos cognitius.

Fotografia cortesia de: Jakie