e-DOLOR

Encara disposant de tractaments que han demostrat ser eficaços, la majoria de joves amb problemes crònics de dolor no reben aquestes tractaments, sobretot per la falta de clínics entrenats en el maneig adequat d’aquests problemes, i també pels limitats recursos amb els que compta la sanitat pública.

És fonamental, doncs, explorar alternatives que garantitzin que aquests tractaments, ja empíricament contrastats, s’utilitzen de forma efectiva amb els usuaris que ho necessitin.

Amb el desenvolupament de les TICs s’obren unes possibilitats fins fa poc impensables en el tractament dels problemes de salut, en general, i en el dolor crònic en particular.

Els investigadors d’ALGOS estem treballant en desenvolupaments tecnològics que facilitin o reforcin els tractaments existents per a les persones amb dolor.