Dolor infantil

El nostre grup dedica la major part del seu temps i recursos a l’estudi i tractament del dolor infantil, això és, als problemes de dolor que experimenten els nens i adolescents. El dolor infantil és un problema força desconegut, segurament per ser un gran oblidat, absent dels plans de recerca del país.

Tots els informes disponibles assenyalen que el dolor infantil està molt mal atès, infratractat.