Dra. Alina Alerm González

Doctora en Medicina. Especialista en Immunologia. Professora titular i consultora en Immunologia de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba. Màster en Educació Superior.

És vicepresidenta de la Càtedra Calidad de Vida, Salud y Felicidad de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, a més de ser la secretària del grup multidisciplinar per a l’estudi del dolor infantil emparat per la Càtedra. Va orientar la seva activitat professional cap a la Immunologia, la Epigenètica i la Bioètica del dolor crònic en el nen.

Considera que el treball de recerca obliga a seleccionar correctament els nostres fins i a posar-los al servei de la societat, amb una visió equilibrada de la vida humana i del dret dels nens a no patir dolor, cosa que l’ha portat a encaminar les seves investigacions a la Bioètica de l’estudi i el tractament del dolor en el nen.